Millega tegelevad meie projektimüügijuhid

Kliendi vajaduste põhjalik mõistmine, läbi vestluste ja analüüsi, tagamaks, et projekt vastaks täpselt kliendi vajadustele.

Loob ja säilitab tugevad suhted kliendiga, tagades pideva suhtluse. Samal ajal tagab, et projekt vastaks kliendi standarditele ning kiirelt reageerima tagasisidele ja mureküsimustele.

Hoiab klienti regulaarselt kursis projekti arengutega, pakkudes avatud suhtlust, vastates küsimustele ja jagades olulist teavet.

Reageerib kiiresti, pakkudes vajaduse korral koolitusi ja juhendamist ning tagades, et kliendi vajadused oleksid rahuldatud ka pärast projekti lõppu.

Projektimüügijuhid

[ Projektimüügijuht ]
[ Projektimüügijuht ] Lapsehoolduspuhkusel
[ +]
klienti
[ +]
aastat kogemust
[ +]
tootjat
[ +]
tootja riiki