PÕRANDA PLAATIMINE

Kontrolli esmalt aluspinda ning
tasanda ebatasasused.

Parima tulemuse saavutamiseks plaatimistöödel oleks ideaalseks aluspinnaks betoon, kuid niisketes ruumides sobib ka vana plaadikiht ja plastikkate. Enne plaadi paigaldamist valmista põrand ette: lihvi betoon, eemalda tolm ja kanna peale seguaine. Kui on põrandaküte, lülita see välja paar päeva enne paigaldamist ning käivita uuesti pärast vähemalt 2 ööpäeva. Veendu, et aluspind oleks tasane. Vajadusel tasanda või viimistle kasutades sobivat tasandussegu või kinnitusainet.

Niiskes ruumis plaaditöödeks tee niiskusisolatsioon vastavalt tootja juhistele. Küsi müüjalt erinevaid võimalusi ja nõuandeid. Kinnita plaadid vastavalt segu või liimiga. Vees lahustuvat seguliimi kasuta vaid kuivades ruumides. Vineer- või puitlaastplaadi puhul jälgi tootja juhiseid.

Planeeri plaatide jaotus

  1. Tõmba põrandale joon nt ukseava keskelt otse vastasseinani. Kui sein on plaaditud ja plaadid on sama suurusega kui põrandaplaadid, tõmba joon nii, et see oleks seinaplaatide vertikaalvuugiga kohakuti. Joon peab ukseseina suhtes olema täisnurga all.
  2. Märgi lahtisele sirgele hööveldatud servaga lauale plaadi suurusele vastav plaadi jaotus.
  3. Märgi mõõtlati abil plaatide jaotus põrandale tõmmatud joonele. Alusta jaotust tagumisest seinast. Kui jaotus ei jagune täpselt, jäta lõigatav plaadirida ukseavale lähemale.
  4. Aseta sirge, hööveldatud servaga laud joone suhtes täisnurga alla täpselt  põrandale märgitud plaadijaotuse kohale sellisele kaugusele tagumisest seinast, et ulatud segu laotama ning plaate kinnitama. Kontolli, et laud oleks joone suhtes täisnurga all.
  5. Märgi lauale joone asukoht ning plaadi suurusele vastav jaotus. Laud püsib paigal mõlemasse otsa paigutatud raskuse abil. Alusta plaatimist laua kõrval asetsevast plaadireast vastavalt plaadijaotusele.