Põranda plaatimine

KONTROLLI ESMALT ALUSPINDA NING TASANDA EBATASASUSED.

Parim alus põranda plaatimiseks niisketes ja kuivades ruumides on betoon.
Plaatimiskõlbulikud pinnad niisketes ruumides on ka vana plaadikiht ja plastikkate. Kuivades ruumides võid kinnitada plaadid ka plaatpõrandale. Kui ruumis on põrandaküte, lülita see välja 2-4 ööpäeva enne plaatimistööde alustamist.
Lihvi betoonpõrand, puhasta see tolmuimejaga ja laota enne plaatimist sideaine.
Põrandakütte võid uuesti sisse lülitada kõige varem 2 ööpäeva pärast vuukimist. Enne plaatimise alustamist kontrolli, et betoonalus või vana plaadipind oleks tasane. Tasanda, õgvenda või viimistle kalded selleks sobiva tasandussegu või kinnitusainega.
Plaadi olenevalt objektist kas segu või liimiga. Vees lahustuvat seguliimi võib kasutada vaid kuivades ruumides. Kui aluseks on vineer-või puitlaastplaat, järgi kindlasti tootjapoolset kasutusjuhendit, sõrestiku sammu ja plaadi paksuse kohta.
Kui kavatsed plaatida niisket ruumi (pesemisruum/vannituba), tuleb teostada niiskusisolatsioon, järgides vastava toote kasutusjuhendit. Küsi müüjalt erinevaid variante.

PLANEERI PLAATIDE JAOTUS

  1. Tõmba põrandale joon nt ukseava keskelt otse vastasseinani. Kui sein on plaaditud ja plaadid on sama suurusega kui põrandaplaadid, tõmba joon nii, et see oleks seinaplaatide vertikaalvuugiga kohakuti. Joon peab ukseseina suhtes olema täisnurga all.
  2. Märgi lahtisele sirgele hööveldatud servaga lauale plaadi suurusele vastav plaadi jaotus.
  3. Märgi mõõtlati abil plaatide jaotus põrandale tõmmatud joonele. Alusta jaotust tagumisest seinast. Kui jaotus ei jagune täpselt, jäta lõigatav plaadirida ukseavale lähemale.
  4. Aseta sirge, hööveldatud servaga laud joone suhtes täisnurga alla täpselt  põrandale märgitud plaadijaotuse kohale sellisele kaugusele tagumisest seinast, et ulatud segu laotama ning plaate kinnitama. Kontolli, et laud oleks joone suhtes täisnurga all.
  5. Märgi lauale joone asukoht ning plaadi suurusele vastav jaotus. Laud püsib paigal mõlemasse otsa paigutatud raskuse abil. Alusta plaatimist laua kõrval asetsevast plaadireast vastavalt plaadijaotusele.